λευκες ετικετες

8/2/17: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση δύο υπερσύγχρονων μηχανών διαμόρφωσης και παραγωγής, τυπωμένων και λευκών αυτοκόλλητων ετικετών σε ρολό, αντίστοιχα.